MINULÉ AKCE

V sobotu 6. května 2017 jsme pořádali na bývalém vojenském letišti Tchořovice u Blatné slet UL letadel. 

Klikněte na žlutý odkaz níže pod informačním plakátem pro podrobnější informace hlavně pro piloty.

Aktuální informace pro piloty

Dráha v používání je 08, vítr 080 kolem 10 kt. Nízká oblačnost se již rozpouští. Na stojánce je již 14 letadel.

Na následujících obrázcích je vyznační prahu dráhy. Pozor na betonové zábrany na dráze, které lemují silnici. Od prahu dráhy 08 je k výjezdu na stojánku přibližně 900 metrů. Dráha jen mírně klesá.

Průlet nad dráhou 08 a překážky na finále před vyznačeným prahem dráhy

Trocha historie našich sletů

Bylo léto 2011 a měli jsme za sebou pořádání sletu ultralehkých letadel v Částkovicích. A Jardu napadla myšlenka, uspořádat stejný slet v Tchořovicích u Blatné. Pardon, ještě jsem nás nepředstavil, tedy Jarda je Jaroslav Šimek, který je otcem myšlenky našich sletů. Já se jmenuji Petr Mlčák a jsem mu snad pravou rukou při organizování našich akcí.

 Letiště v Tchořovicích je bývalé záložní vojenské letiště se zpevněnou vzletovou a přistávací drahou (VPD). Dnes je toto letiště převedeno do majetku obce Tchořovice a již se nevyužívá pro účel, pro který bylo postaveno. Jarda se tehdy objednal u paní starostky Mgr. Evy Křivancové a zaletěli jsme na návštěvu, po které byl dohodnut termín na následující rok, tedy 19. 5. 2012. Postupem doby jsme domluvili organizační věci pro přijetí letadel, tj. zabezpečit odpovědnou osobu, která bude sloužit jako dispečer na opravdovém letišti, abychom měli pořádek v letadlech, která přilétají a která odlétají. Paní starostka nám zajistila pomoc u místního sboru dobrovolných hasičů, kteří postavili zázemí (stan, WC) a kuchyni. A už mohl nastat den „D“. V sobotu 19. 5. 2012 nám přálo i počasí a na první slet, dá se říct bez tradice, přiletělo překvapivě asi kolem 50 letadel. Po skončení sletu jsme měli příjemný pocit, že se něco povedlo a že budeme slet opakovat zase za rok. A s tím jsme slet ukončili a „plácli“ si s paní starostkou, že za rok opět zde.

A protože jsme členy Plachtařského klubu historických kluzáků, tak záštitu všech následujících akcí nese právě tento klub - PKHK České Budějovice. Tento klub si zapůjčil z vojenského leteckého muzea Kbely školní kluzák Z-23 Honza, který byl po havárii na letišti Strunkovice v 50. letech na odpis. Ale díky mladému duchu našich členů, byl zrekonstruován a uveden do provozu přidělením imatrikulace již v r. 2002. Máme jej tedy oficiálně zapůjčený muzeem a zúčastňujeme se s ním různých významných leteckých akcí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obrázky ze sletu 2016
Část hlavních organizátorů UL sletů v Tchořovicích .... chválu či kritiku posílejte hlavně na ně :-)
A v neposlední řadě, služba AFIS je samozřejmě zajištěna i letos na nejvyšší úrovni. Získali jsme opět profesionální podporu, kterou mnozí znáte z TWR na LKCS a z minulých sletů.
Tak vypadala v Tchořovicích "věž" a služba AFIS dříve.

Myslíme také na diváky a návštěvníky, kteří nepřiletí, ale přijedou.