O nás - činnost od vzniku v roce 1997 do roku 2010

Činnost klubu jsme započali renovací letu neschopného kluzáku Zlín Z 23 Honza v r. 2000, který jsme si zapůjčili z depozitáře vojenského leteckého muzea ve Kbelích. Opraven do letuschopného stavu byl v roce 2002 a byla mu přidělena imatrikulace OK-A313.

Od roku 2002 klub PKHK provozoval kluzák při vlastních akcích nebo se zúčastňoval s kluzákem nebo bez něj celorepublikových setkání historických kluzáků:  

 1. V květnu 2001 jsme se zúčastnili setkání se soukromým akrobatickým větroněm
  LF 107 Luňák v polském Grunau (Ježov).

 2. Restaurovaný kluzák Z 23 Honza byl zalétán v r. 2002 na letišti Raná u Loun.

 3. V září r. 2002 na plachtařském svahu Dlouhý vrch v Dubičném při příležitosti 70. výročí vzniku „Masarykovy letecké ligy“ byly provedeny 2 starty pomocí gumového la-na. Na svahu se létala základní zkouška „A“.

 4. V r. 2003 na letišti Medlánky u Brna byly provedeny 2 aerovleky kluzáku Z 23 Honza spolu s kluzákem z Rané ŠK 38.

 5. Členy našeho klubu byli a jsou majitelé ultralehkých letadel. Proto jsme využili možnosti na bývalém vojenském letišti v Plané u Českých Budějovic a pronajali si jeden ÚL (úkryt letounu z vojenské terminologie).

 6. V r. 2008 v rámci mezinárodní výstavy „AeroExpo Prague“ v Příbrami jsme vystavovali kluzák „Z 23 Honza“.

 7. V září 2008 jsme na letišti České Budějovice (LKCS) vystavovali kluzák Z 23 Honza s nově postavenou replikou „Blecha“ na akci „Automobilové setkání“ pořádané prodejcem Mercedes Milan Král.

 8. V září 2009 jsme na letišti České Budějovice (LKCS) provedli s Z 23 Honza 2 lety. 1. let – startovali jsme pomocí autovleku, výška 150 m a doba letu cca 5 min. 2. let byl aerovlekem do výšky 600 m.

 9. V květnu 2009 pod naší hlavičkou Jaroslav Šimek s Petrem Mlčákem zorganizovali první slet ultralehkých letadel v Částkovicích u Pelhřimova

 10. V roce 2010 jsme se účastnili 2. setkání s klubem POTK (Celostátní klub historických kluzáků).

 11. V květnu 2010 byl 2. Slet ultralehkých letadel v Částkovicích u Pelhřimova.

 12. V červnu pak slet ve Znojmě za spolupráce s vinařstvím Lahofer.

 13. Do konce roku 2010 byla dokončena oprava školního větroně LF 109 Pionýr, který je majetkem našeho klubu. Na jeho opravě pracuje Miloslav Papáček. Dále jsme dokončovali hrubou stavbu amerického UL letounu Mini Max.

 14. Kromě těchto aktivit se náš klub již 14 let věnuje výstavám na českobudějovickém výstavišti pod názvem „Historie letectví v jižních Čechách“. Jsou to pravidelné akce pod názvem Mobil salon, Hobby jaro, Země živitelka, Školy a řemesla, Hobby podzim. Těmito akcemi propagujeme jihočeské letectví široké veřejnosti. 

Novější historie klubu - od roku 2010 do současnosti

Činnost klubu se začíná trochu odklánět od osy představ zakládajících členů našeho klubu. Přichází nová krev – piloti na ultralightech s „nedávným“ datem narození. Vedle činnosti, kdy se účastníme vzpomínkových událostí, začíná převládat letecká činnost „mladších“. Naši starší kolegové přestávají létat a začínají i řídnout naše řady.

 1. Pod dojmem vydařených sletů na jaře v květnu a červnu 2010 si Jarda Šimek usmyslel uspořádat slet ještě na domovském letišti v Č. Budějovicích, a tak také udělal. Počasí nám přálo a 11. září 2010 se slet uskutečnil.

 2. 14. 5. 2011 jsme uspořádali slet v Částkovicích u Pelhřimova.

 3. V červnu již za pomoci reklamní agentury a vinařství Lahofer ve Znojmě proběhl další slet spojený s dětským dnem.

 4. 25. června si naplánovali modeláři LMK v Plané polétání v Babicích (staré travnaté záložní letiště), na které se slétli piloti Aeroklubu Planá a my - PKHK.

  Ve stejný den probíhala vzpomínková akce k 70. výročí Masarykovy letecké ligy na Dlouhém vrchu v Dubičném, kde se předváděl náš kluzák Honza. Ve 14 hodin jsme provedli skupinové průlety nad kopcem s našimi ultralighty.

 5. 19. května 2012 organizujeme 1. slet v Tchořovicích. Byl to pokus - a on se vydařil.

 6. 11. srpna se s Honzou účastníme statické ukázky u příležitost 60. výročí vzniku  prachatického letiště ve Strunkovicích, samozřejmě se účastníme i s ultralighty. Prožili jsme tam příjemný večer s hudbou na letišti.

 7. V roce 2013 jsme organizovali poslední ročník sletu v Částkovicích u Pelhřimova. Slet v Tchořovicích byl tento rok zase navštíven o poznání větším počtem letadel.

 8. V roce 2014 jsme slet v Tchořovicích pořádali až 20. září kvůli počasí.

 9. Na jaře r. 2015 jsme začali trénovat skupinovou slétanost s ultralighty. V tomto roce bylo několik akcí, kterých jsme se účastnili:

  – odhalení restaurovaného pomníku u Hrdějovic dvou tragicky zesnulých pilotů, kteří zahynuli 18. 6. 1924.

   – pietní vzpomínka u pomníku sestřeleného amerického pilota za II. světové války u Boršova nad Vltavou.

  – skupinové průlety při 750. výročí založení Českých Budějovic – Den otevřeného letiště.

 10. V květnu 2015 opět slet v Tchořovicích. A po tomto sletu se rodí myšlenka něčeho většího než jen sletu. 

 11. 11. června 2016 pořádáme již 5. ročník sletů v Tchořovicích, kde už máme doprovodný program. Mažoretky, Z-37 Čmelák při letových ukázkách, modeláře s dokonalými modely poháněnými proudovými motory, ukázka mistrovské akrobacie Martina Šonky a mnoho letadel i ze spřáteleného zahraničí – Slovenské republiky. Zde předvádíme i našeho Honzu při statické ukázce.

 12. Poslední akce roku 2016 byla v Hořicích, kde měli 80. výročí vzniku aeroklubu. I zde jsme předváděli návštěvníkům Honzu při statické ukázce.


Létání nás baví ......

Takhle vypadá kokpit jednoho z našich letadel. Za chvíli jdeme na start .....